Fotoalbums
leerlingenraadkermisVerjaardag IsaKontich loopt...Ritjes op de draaimolen K1,K2,K3

Even voorstellen

De OuderRaad (OR) wil de band verstevigen tussen alle betrokkenen bij de school: ouders, leerkrachten, leerlingen en directie.

Voor de school is de OR een gesprekspartner voor kwesties die de school als geheel aangaan (bv. verbouwingen, schoolactiviteiten,…).  De OR is voor de ouders desgewenst een aanspreekpunt en doorgeefluik voor hun vragen aan de school.

De leden van de OR zijn allemaal ouders die een vrijwillig engagement aangaan. Hun ervaringen van elders en hun verschillende vaardigheden stellen zij gratis ter beschikking.

Tijdens het schooljaar vergaderd de OR maandelijks. Het eerste uurtje met de vertegenwoordigers van de school (directeur, juf kleuterschool en juf lagere school) over de voorbije activiteiten en de op stapel staande activiteiten. In het tweede uurtje vergadert de OR apart.

 

Ons engagement

Eigen activiteiten
Dit zijn activiteiten waarop de OR de ouders/kinderen/leerkrachten hetzij ouders/leerkrachten samenbrengen. Voorbeelden zijn het mosselfestijn, de lichtjestocht, de kwis, … . De opbrengst dient om activiteiten van en voor de school te ondersteunen (bijv. klasaankopen, uitstapjes, …).

Hand- en spandiensten bij schoolactiviteiten
Dit is hulp bij of organisatie van activiteiten waarvoor de school zelf onvoldoende man- en vrouwkracht in huis heeft.  Zoals bijv. op het schoolfeest…

Materiële steun
Dit zijn klusjes die buiten het normale onderhoud van de school vallen.  Zoals maken of repareren van speeltuigen of boekentassenrekken, …