Fotoalbums
WinterCircus/carnavalThema carnaval K1T muziek en carnavalVerjaardag Enea

WELKOM op de website van basisschool Sint-Jozef!

Op deze pagina’s willen we je graag kennis laten maken met onze basisschool. 
Het is onze bedoeling via deze site te onderstrepen wat we in onze school erg belangrijk vinden:
  • dat de kinderen gelukkig zijn!
  • een goede communicatie tussen school, kinderen en ouders.
  • degelijk onderwijs.
Veel surfplezier!

 

NIEUWS

Afbeeldingsresultaat voor inschrijven– Inschrijven… 

… kan dit schooljaar vanaf 1 maart, maar we raden iedereen aan om op onze opendeurdag op zaterdag 15 februari al langs te komen tussen 10 en 12 uur! Broertjes en zusjes krijgen voorrang en kunnen al inschrijven vanaf 1 februari!

– Straf verhaal van juf Kelly op Radio2

– Schitterend rapport…

In september werd onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie. Daarbij werd de ganse school grondig bekeken. Met veel plezier melden we u dat we een zeer gunstig verslag hebben gekregen. Iets waar we terecht trots op zijn.
Voor meer informatie: raadpleeg www.onderwijsinspectie.be
Enkele krachtige zinnen uit het verslag:
– “De school weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken, hoe ze de schoolwerking wil vorm geven en hoe ze de ontwikkeling van de kinderen wil stimuleren.”
– “De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten. Ze bewaart en verspreidt wat kwaliteitsvol is. De school ontwikkelt doelgerichte verbeteracties voor haar werkpunten.”
– “Het schoolteam begeleidt kleuters/leerlingen tot non-discriminatie, tolerantie en dialoog.”
– “De leraren creëren bewust een positieve en stimulerende speelleeromgeving/ leer-en leefklimaat. De leraren motiveren de kleuters/leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening met hun inbreng.”
– “De school ontwikkelt en voert een beleid, waarbij participatie en dialoog belangrijk zijn. Ze stimuleert vernieuwing, reflectie en expertisedeling.”
 
PS: Bij deze willen we alle betrokkenen (leerkrachten, ondersteuners, ouders, leerlingen, … die mee school maken) nog eens extra bedanken en een dikke pluim geven!
Men zegge het voort !!!