Fotoalbums
HerfstTechnopolis op schooldag van de jeugdbewegingtechnopolis op bezoekTechnopolis in de schoolVerjaardag Linde

WELKOM op de website van basisschool Sint-Jozef!

Op deze pagina’s willen we je graag kennis laten maken met onze basisschool. 

Het is onze bedoeling via deze site te onderstrepen wat we in onze school erg belangrijk vinden:

  • dat de kinderen gelukkig zijn!

  • een goede communicatie tussen school, kinderen en ouders.

  • degelijk onderwijs.

Veel surfplezier!


Digitale opendeurdag/gewoon even binnenkijken?

  • Klik op ‘play’ voor een rondgang.
  • Klik op een lokaal wanneer je enkel de klas wil zien.


Inschrijven?

Mail naar directeur@basisschoolsintjozef.be of bel naar 03/293.69.68

 


Schitterend rapport…

In september 2019 werd onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie. Daarbij werd de ganse school grondig bekeken. Met veel plezier melden we u dat we een zeer gunstig verslag hebben gekregen. Iets waar we terecht trots op zijn.

Voor meer informatie: raadpleeg www.onderwijsinspectie.be

Enkele krachtige zinnen uit het verslag:

– “De school weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken, hoe ze de schoolwerking wil vorm geven en hoe ze de ontwikkeling van de kinderen wil stimuleren.”

– “De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten. Ze bewaart en verspreidt wat kwaliteitsvol is. De school ontwikkelt doelgerichte verbeteracties voor haar werkpunten.”

– “Het schoolteam begeleidt kleuters/leerlingen tot non-discriminatie, tolerantie en dialoog.”

– “De leraren creëren bewust een positieve en stimulerende speelleeromgeving/ leer-en leefklimaat. De leraren motiveren de kleuters/leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening met hun inbreng.”

– “De school ontwikkelt en voert een beleid, waarbij participatie en dialoog belangrijk zijn. Ze stimuleert vernieuwing, reflectie en expertisedeling.”

 

PS: Bij deze willen we alle betrokkenen (leerkrachten, ondersteuners, ouders, leerlingen, … die mee school maken) nog eens extra bedanken en een dikke pluim geven!

Men zegge het voort !!!