Fotoalbums
Vosjes: foto met jufLaatste schoolwekenVerjaardag AliyaK3 Vakantie en verjaardagen Delice, Farah en ReneeVerjaardag Matine K1Verjaardag Jozefien K1

WELKOM op de website van basisschool Sint-Jozef!

Op deze pagina’s willen we je graag kennis laten maken met onze basisschool. 
Het is onze bedoeling via deze site te onderstrepen wat we in onze school erg belangrijk vinden:
  • dat de kinderen gelukkig zijn!
  • een goede communicatie tussen school, kinderen en ouders.
  • degelijk onderwijs.
Veel surfplezier!

 

– Inschrijven of gewoon even komen kijken???

Het kan nog steeds. Op 1-2-3 juli zijn we open en ook vanaf 24 augustus ben je welkom. Telkens van 9 tot 12.15 uur!
Mail naar directeur@basisschoolsintjozef.be of bel naar 03/293.69.68

 

– Schitterend rapport…

In september werd onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie. Daarbij werd de ganse school grondig bekeken. Met veel plezier melden we u dat we een zeer gunstig verslag hebben gekregen. Iets waar we terecht trots op zijn.
Voor meer informatie: raadpleeg www.onderwijsinspectie.be
Enkele krachtige zinnen uit het verslag:
– “De school weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken, hoe ze de schoolwerking wil vorm geven en hoe ze de ontwikkeling van de kinderen wil stimuleren.”
– “De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten. Ze bewaart en verspreidt wat kwaliteitsvol is. De school ontwikkelt doelgerichte verbeteracties voor haar werkpunten.”
– “Het schoolteam begeleidt kleuters/leerlingen tot non-discriminatie, tolerantie en dialoog.”
– “De leraren creëren bewust een positieve en stimulerende speelleeromgeving/ leer-en leefklimaat. De leraren motiveren de kleuters/leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening met hun inbreng.”
– “De school ontwikkelt en voert een beleid, waarbij participatie en dialoog belangrijk zijn. Ze stimuleert vernieuwing, reflectie en expertisedeling.”
 
PS: Bij deze willen we alle betrokkenen (leerkrachten, ondersteuners, ouders, leerlingen, … die mee school maken) nog eens extra bedanken en een dikke pluim geven!
Men zegge het voort !!!