Fotoalbums
K3: Verjaardag Lore en OliviaMusical LS 6Juf Mieke op pensioenVerjaardag  Marie K1verjaardag QuinnDiploma-uitreiking kleuters

WELKOM op de website van basisschool Sint-Jozef!

Op deze pagina’s willen we je graag kennis laten maken met onze basisschool. 

Het is onze bedoeling via deze site te onderstrepen wat we in onze school erg belangrijk vinden:

  • dat de kinderen gelukkig zijn!
  • een goede communicatie tussen school, kinderen en ouders.
  • degelijk onderwijs.

Veel surfplezier!


Onze opendeurdag is afgelast, maar inschrijven kan nog wel natuurlijk!

Mail naar directeur@sintjozefbasisschool.be of bel naar 03/293.69.68 voor een afspraak.


Digitale opendeurdag – even binnenkijken?

  • Klik op de afbeelding hieronder. Klik op ‘play’ voor een rondgang.
  • Klik op een lokaal wanneer je enkel de klas wil zien.

Schitterend rapport…

In september 2019 werd onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie. Daarbij werd de ganse school grondig bekeken. Met veel plezier melden we u dat we een zeer gunstig verslag hebben gekregen. Iets waar we terecht trots op zijn.

Voor meer informatie: raadpleeg www.onderwijsinspectie.be

Enkele krachtige zinnen uit het verslag:

– “De school weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken, hoe ze de schoolwerking wil vorm geven en hoe ze de ontwikkeling van de kinderen wil stimuleren.”

– “De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten. Ze bewaart en verspreidt wat kwaliteitsvol is. De school ontwikkelt doelgerichte verbeteracties voor haar werkpunten.”

– “Het schoolteam begeleidt kleuters/leerlingen tot non-discriminatie, tolerantie en dialoog.”

– “De leraren creëren bewust een positieve en stimulerende speelleeromgeving/ leer-en leefklimaat. De leraren motiveren de kleuters/leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening met hun inbreng.”

– “De school ontwikkelt en voert een beleid, waarbij participatie en dialoog belangrijk zijn. Ze stimuleert vernieuwing, reflectie en expertisedeling.”

PS: Bij deze willen we alle betrokkenen (leerkrachten, ondersteuners, ouders, leerlingen, … die mee school maken) nog eens extra bedanken en een dikke pluim geven!

Men zegge het voort !!!