Visie

Wij zijn blij dat u koos voor onze school. We beschouwen dit als een blijk van vertrouwen. We zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. We gebruiken graag het beeld (ook in ons logo) van het samen op weg, samen onderweg zijn. Tijdens deze tocht ontdekken we nieuwe plekken en beleven we vele avonturen. We leren onszelf en elkaar beter kennen. We maken plezier en soms ruzie. Af en toe komen we hindernissen tegen, deze horen bij het leven en kunnen ons sterker maken.

Onze visie vertrekt vanuit drie belangrijke pijlers:

 

1. We vinden het belangrijk dat ALLE kinderen op onze school GELUKKIG zijn!
Dat betekent dat iedereen ondanks zijn/haar gebreken een goed basisgevoel moet hebben zodra ze in de school zijn. Dat er al eens ruzie gemaakt wordt, is geen probleem. Dat hoort bij het leven. Het gaat hier vooral over een thuisgevoel, een plek waar je veilig bent, waar iedereen zichzelf kan zijn. Duidelijke grenzen en leefregels bieden kinderen structuur en houvast. Zo bereiden we ze ook voor op een rol in onze maatschappij.

 

2. Vooral COMMUNICATIE is een bepalende factor!
Schoolmaken doe je niet alleen. Leerkrachten, kinderen en ouders die intens samenwerken, creëren daardoor een grotere kans op succes! Daarom willen we ons profileren als een ‘open school’ en alle mogelijke problemen, suggesties, … bespreekbaar maken.
Het is belangrijk dat het ‘klikt’! Communicatie is daarbij erg belangrijk! Langs verschillende kanalen proberen we iedereen te bereiken en bereikbaar te zijn! (voor en na de lessen, telefoon, e-mail, heen-en-weerschriftje, agenda, …)

 

3. KWALITEITSVOL onderwijs
Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden is niet zo vanzelfsprekend! Door de enorme veelheid aan extra opdrachten die onze taak mee bepalen (zorg, veiligheid, gezondheid, …) is het soms moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Daarom zitten we geregeld samen aan tafel om onze prioriteiten te bepalen en te evalueren. Dankzij de inzet van heel het team sturen we met een gerust hart onze zesdeklassers naar het secundair! (en we horen elk jaar opnieuw dat ze het goed doen!)